BBIR Logo BBIR Logo
hilook dvr-104g-f1 4 kanal 1 hdd dvr kayıt cihazı
haikon ds-7104ni-q1 4 kanal nvr (1 sata, h.265+)
hilook nvr-104h-d 4kanal 1 hdd ip kayıt cihazı
hilook dvr-108g-f1 8 kanal 1 hdd dvr kayıt cihazı
haikon ds-7104hghi-f1 4 kanal hd-tvi kayıt cihazı (1080p lite)
haikon ds-7108ni-q1 8 kanal nvr (1 sata, h.265+)
haikon ds-7108ni-q1/m 8 kanal nvr (1 sata, h.265+)
hilook nvr-108mh-d/w 8kanal 1 hdd wi-fi kayit cihazi
hilook nvr-104h-d/4p 4kanal 1 hdd ip kayıt cihazı
hilook dvr-116g-f1 16kanal 1 hdd dvr kayıt cihazı
hilook nvr-116mh-c 16kanal 1 hdd ip kayıt cihazı
haikon ds-7608ni-q2 8 kanal nvr (2 sata, h.265+)
hilook nvr-108h-d/8p 8kanal 1 hdd ip kayıt cihazı
haikon ds-7108ni-q1/8p/m 8 kanal nvr (1 sata,h.265+)
haikon ds-7616ni-q2 16 kanal nvr (2 sata,h.265+)
haikon ds-7116hghi-f1/n 16 kanal hd-tvi kayıt cihazı (1080p lite)
spy sp-nvr508n hdmi 8 kanal 200 frm nvr kay.cih.
haikon ds-7208hqhi-k1 8 kanal h.265+/h.265/h.264+/hdtvi kayıt cihazı
hilook dvr-216q-k1 16kanal kayıt cihazı
haikon ds-7608ni-q2/8p 8 kanal nvr (2 sata, h.265+, poe)