BBIR Logo BBIR Logo
canon lide 400 scanner-a4
fujitsu scansnap s1300i dokuman tarayici
canon p-215 ii taşinabilir döküman tarayici
fujitsu scansnap sp1120 dokuman tarayici adf
fujitsu fi-65f kimlik dokuman tarayici 200dpi
fujitsu scansnap sp1130 dokuman tarayici adf
canon dr-c225w hizli döküman tarayici
canon dr-c230 yüksek hizli döküman tarayici
fujitsu fi-800r dokuman tarayici 200dpi 40ppm a4 adf(fi-6160 yerine)
fujitsu scansnap ix1500 dokuman tarayici a4 adf
fujitsu fi-7140 dokuman tarayici a4 adf 40sayfa
canon dr-c240 hizli döküman tarayici
fujitsu fi-7160 dokuman tarayici a4 adf